ارمغان دیار داریوش 
پایه و اساس هر جامعه ای انسان ها هستند، اما انسانی میتواند سازنده یک جامعه مترقی باشد که از جنبه روحی و جسمی در سلامت باشد. سلامت افراد جامعه در وهله اول با بهداشت و در مرحله دوم توسط درمان صحیح حفظ خواهد شد.

بنیان گذاران گروه دیار داریوش با تمرکز بر این موضوع و با داشتن تعهد به ادای دین خود به جامعه بشری، رسالت خود را در زندگی خدمت به انسان ها از طریق کمک به افزایش سلامت جامعه قرار داده و در سال 1394 تشکیلاتی را برای حفظ و ارتقای سلامت ایجاد نمودند.

از سوی دیگر به سبب جهانی شدن اقتصاد و رقابت شدید تولید کنندگان برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار محدود، و همچنین تخصصی شدن امور در این دهکده جهانی، بقای هر صنعتی مستلزم داشتن ابزار مناسب و توانمندی های رقابتی می باشد. یکی از ابزارهای قدرتمند مورد نیاز در تجارت جهانی، توانمندی در جذب و نگهداری مشتریان است که این امر با طرح ریزی و اجرای یک برنامه دقیق بازاریابی میسر می شود.

بر این اساس فعالیت های شرکت بر مبنای دو حوزه به شرح ذیل طرح ریزی گردید:

1- کمک به حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه با ایجاد زیر ساخت‏ های مناسب و در بالاترین سطح کیفیت از طریق:

ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه سلامت شامل: ایجاد و ارتقای ساختارهای مدیریتی، طراحی مبتنی بر استانداردهای جهانی، ساخت و راهاندازی واحدهای تولیدی و تحقیقاتی

2- کمک به تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای بین المللی از طریق:

انجام خدمات بازرگانی شامل: تأمین تجهیزات و ماشین آلات، مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز صنایع وابسته و همچنین انجام امور ثبت و بازاریابی محصولات حوزه سلامت در بازارهای فرا مرزی امیدواریم بتوانیم فرزندان برومندی برای ایران سربلند باشیم.

 قیمت

کربنات استرانسیوم

قیمت

سولفات منگنز

قیمت

پتاسیم پرمنگنات

قیمت

اسید فلوئیدریک HF

قیمت

آمونیوم بای فلوراید

قیمت

مونو /امونیوم فسفات

قیمت

دی آمونیوم فسفات

قیمت

مونو پتاسیم فسفات

قیمت آمونیوم بای فلوراید قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت امونیوم فسفات قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت کربنات استرانسیوم قیمت سولفات منگنز قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول محصول

محصول 4

اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت

محصول 6

آمونیوم بای فلوراید قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت

محصول 8

محصول

محصول 9

امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت

محصول 10

اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت

محصول 11

آمونیوم بای فلوراید قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت محصول

محصول 13

اسید فلوئیدریک HF قیمت امونیوم فسفات قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت سولفات منگنز قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول محصول آمونیوم بای فلوراید قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت کربنات استرانسیوم قیمت

محصول 17

امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت

محصول 18

محصول اسید فلوئیدریک HF قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول 20 محصول آمونیوم بای فلوراید قیمت امونیوم فسفات قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت سولفات منگنز قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت محصول محصول 24 محصول اسید فلوئیدریک HF قیمت امونیوم فسفات قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت سولفات منگنز قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت آمونیوم بای فلوراید قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت محصول اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت محصول آمونیوم بای فلوراید قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت کربنات استرانسیوم قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت محصول آمونیوم بای فلوراید قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت امونیوم فسفات قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت سولفات منگنز قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول محصول اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت آمونیوم بای فلوراید قیمت امونیوم فسفات قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت سولفات منگنز قیمت محصول اسید فلوئیدریک HF قیمت مونو پتاسیم فسفات قیمت محصول کربنات استرانسیوم قیمت پتاسیم پرمنگنات قیمت محصول امونیوم فسفات قیمت محصول سولفات منگنز قیمت آمونیوم بای فلوراید قیمت اسید فلوئیدریک HF قیمت محصول آمونیوم پرسولفات قیمت کربنات استرانسیوم قیمت نام فارسی قیمت

ادت ا EDTA

سولفات پتاسیم

قیمت

سولفات آمونیوم

قیمت

پلی آلومینیوم کلراید PAC آشامیدنی و صنعتی

قیمت

پلی الکترولیت ( پلی اکریل آمید ) آنیونی و کاتیونی

قیمت

سولفات منیزیم

قیمت

باریم کلراید

قیمت

آمونیوم کلراید

قیمت

نشادر

قیمت

کلسیم کلراید خوراکی پودری

قیمت

کلسیم کلراید صنعتی

قیمت

اروزیل

قیمت